top of page

STOPbasens temadag 2023

Stopforløb over grænser

Tema

I disse år mærker kommunerne forskellige grænser for, hvor mange vi kan nå med tilbud om et stopforløb eller hvilke aktiviteter der kan sættes i gang.

 

Det kan være økonomien, befolkningstallet, faglighed og/eller fysiske rammer, der sætter en grænse.


Årets temadag vil gerne inspirere dig og

Kvinde der hopper

dine kolleger til at  gentænke og planlægge stoparbejdet, så det rækker over grænser. Vi har derfor inviteret forskellige kommuner til at dele dereserfaringer fra praksis med, hvordan de har overskredet forskellige grænser til gavn for stoparbejdet og borgerne:

Marianne Ahrenkiel Søgaard, Specialkonsulent i Silkeborg Kommune kommer og deler erfaringer med at overskride kommunegrænser i forhold til udvikling af nye initiativer, så rekrutteringen bliver løftet i fællesskab. 

Mette Nielsen, Sundhedskonsulent i Glostrup Kommune og Mette Philippsberg Jepsen, leder af Sundhedsfællesskabet deler erfaringer med at etablere et samarbejde omkring rygestop på tværs af faglige grænser.

Sanne Staal, Sundhedsfremme. og forebyggelseskonsulent i Holstebro Kommune kommer og deler sine erfaringer med at flytte de rumlige grænser fra et lokale i en kommunal bygning til naturen

Temadagen bliver åbnet og rammen for dagen bliver lagt af Maja Bæksgaard Jørgensen, Sektionsleder i Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen. Og vi skal selvfølgelig også have årets resultater i STOPbasen i år fremlagt af STOPbasens nye forsker, Mie Sylow Liljendahl. Hanne Tønnesen vil gennemgå den nyeste viden for nikotinoptaget på det nye nikotinprodukter, og konsekvenserne i forhold til udregningen i STOPbasens spørgeskemaer. 

Vi inviterer dig og dit team til at dele erfaringer og stille spørgsmål løbende over formiddagen. Oplæggene bliver holdt samlet i hver sektion af dagen, og så er der en fælles spørgerunde til sidst i hver sektion. I kan løbende komme med kommentarer og stille spørgsmål via chatten. Mads Lind, Seniorkonsulent fra Hjerteforeningen vil sidde klar til jeres input og stille jeres spørgsmål i løbet af dagen. 

Det er oplagt, at du inviterer dine kolleger til at live-streame temadagen sammen med dig, så I også kan dele jeres erfaringer og tale videre om oplæggene. 

Link til program  

Du kan se det fulde program for dagen her.

bottom of page