top of page

Styregruppen vedtager den overordnede strategi og har den øverste beslutningskompetence. Strategien bygger bl.a. på input fra brugerne, der rådgiver om den daglige anvendelse af STOPbasen i stopenhederne via Brugergruppen. Disse input bliver kvalificeret af forskere, interesseorganisationer og sundhedsplanlæggere i den Rådgivende Gruppe. Desuden har STOPbasen tilknyttet en Forskergruppe, da STOPbasen laver forskning på stopforløb både for tobak og nikotin. 

STOPbasens sekretariat er placeret i Clinical Health Promotion Centre på Parker Instituttet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. I sekretariatet ligger den 

organisationsdiagram.png

daglige beslutningskompetence og udvikling af STOPbasen. Sekretariatet sørger også for, at kommunikationen flyder mellem de forskellige grupper. 

STOPbasen har haft skiftende finansiering siden opstarten. Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har været med i hele perioden. Databasen er fysisk placeret i Region Hovedstaden sammen med de kliniske databaser og bliver serviceret herfra.

Du kan læse mere om STOPbasens organisering i pdf-filen og bl.a. se, hvem der bidrager til STOPbasens udvikling i forskellige grupper.

STOPbasen

Formålet med STOPbasen er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af stoptilbud med personlig kontakt samt at bidrage til, hvordan vi bedst kan hjælpe deltagerne med at kvitte tobakken og nikotinen. Evalueringen af indsatsen er på den måde med til at kvalificere fremtidige stoptilbud. STOPbasen udgiver som en vigtig del af monitoreringen af stopindsatsen en national årsrapport. Samtidig lægger STOPbasen vægt på, at den enkelte kommune eller stopenhed kan bruge egne data til at kvalitetssikre indsatsen og monitorere udviklingen. STOPbasen leverer også tal til evalueringer på særlige indsatser fx til Sundhedsstyrelsen.

STOPbasen er et gratis at benytte for alle typer af stopenheder, der ønsker en ekstern evaluering og dokumentation af deres stopaktiviteter. STOPbasen bliver benyttet af stopenheder fra hele landet. De tilmeldte enheder er primært kommuner og apoteker. Derudover er der også tilmeldt afdelinger på sygehuse og private aktører. 

Organisering

Rygestopbasen startede i 2001 som et forskningsprojekt og i 2004 overgik forskningsdatabasen til at være en kvalitetsdatabase med en ny brugerorienteret organisation, hvor aktører på forskellige niveauer fortløbende bliver inddraget i udviklingen af Rygestopbasen. I 2022 ændrede Rygestopbasen fokus fra primært rygestop til at monitorere både tobak og nikotin. I den forbindelse skiftede Rygestopbasen navn til STOPbasen. 

bottom of page