top of page

Administration af kurser

 

Her kan du som rådgiver finde hjælp til at administrere dine stopkurser i praksis. Du kan fx bruge listerne til at holde styr på hvor mange gange de forskellige deltagere dukker op på kurset

Deltagerliste

 

På denne liste kan du skrive deltagernes navne samt notere på, hvilke kursusgange, de har deltaget. Der er også plads til at notere, om deltageren er røg- og dampfri ved kursets afslutning.

 

Ved at bruge listen kan du nemt indsamle alle de informationer, du skal bruge om deltageren, når du indtaster deres basisskema.

Husk altid på, hvilke oplysninger du må gemme hvor i forhold til at leve op til GDPR. Det er stopenhedens eget ansvar at sætte sig ind i og følge praksis på området for fx kommuner eller private firmaer alt efter hvilken instans stopenheden tilhører og overholde reglerne i forhold til disse lister.

Lister med kursusnumre

STOPbasen har udarbejdet lister til registrering af stopkurser med kursusnummer, startdato og den ansvarlige rådgiver. Listerne kan bruges som en oversigt til at holde styr på de kurser, der afholdes i enheden samt hvilke numre de tildeles. Ved brug af større kursusnumre end nedenstående er det muligt at udfylde egne numre ved brug af filen 'Blanke kursusnumre'. Stopenheden er fri til at holde styr på kurserne på anden vis.

Hver gang et nyt kursus begynder, afkrydser rådgiveren det første ledige nummer på listen. Samtidig udfyldes startdatoen for kurset, og hvem der er ansvarlig rådgiver. Det afkrydsede nummer er kursets unikke identifikationsnummer, og det skal anføres på samtlige spørgeskemaer til deltagerne på kurset. Hvert individuelt forløb regnes for et kursus, som skal have sit eget kursusnummer. To stopkurser i samme stopenhed kan ikke have samme kursusnummer. Tastselv-miljøet viser en fejlmeddelse, hvis du prøver at registrere et kursus med et nummer, der allerede er brugt. 

OBS! Vær opmærksom på, at filerne er meget store, og det er måske nødvendigt at udskrive bestemte sider af filerne for de kursusnumre, man er interesseret i.

Lister med kursusnumre

bottom of page