top of page

Opsamling på STOPbasens temadag 2023

Dagen blev live-streamet fra Parker Instituttet den 29. november 2023.               

Temaet var ”Stopforløb over grænser” og målet med dagen var at give inspiration til at komme videre ud på trods af de begrænsninger, der er i stoparbejdet. 

Du kan se programmet for dagen ved at klikke på pdf.-filen.

Velkomst og åbning af temadagen

Niels Sandø, Enhedschef i Enhed for Forebyggelse og Ulighed hos Sundhedsstyrelsen, bød velkommen og åbnede dagen ved at give et overblik over forebyggelsen indenfor tobak og nikotin set fra Sundhedsstyrelsens perspektiv. Niels lagde samtidig rammen for temadagen.        

Se Niels Sandøs præsentation ved at klikke på pdf.-filen.

Niels fuldscreen.JPG

Niels Sandø, Enhedschef, Enhed for Forebyggelse og Ulighed, Sundhedsstyrelsen
Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

Se videoen med Niels Sandøs velkomst og åbning af temadagen nedenunder.

Mie_beskåret 2.jpg

Mie Sylow Liljendahl, Forsker, Clinical Health
Promotion Centre, Parker Instituttet, BFH

Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

Årets resultater i STOPbasen

Mie Sylow Liljendahl, Forsker, Clinical Health Promotion Centre, Parker Instituttet, BFH, formidlede årets resultater fra STOPbasen. Her var der især fokus på tallene fra årsrapporten, der blev udgivet i forbindelse med temadagen. Årets gode nyhed var bl.a., at det var en markant stigning på antallet af deltagere i stopforløb i kommunerne i 2022. 

Se Mie Sylow Liljendahls præsentation ved at klikke på pdf.-filen.

Se videoen med Mie Sylow Liljendahls oplæg nedenunder.

 Nikotinoptag fra de nye   nikotinprodukter

Hanne Tønnesen, WHO-CC Direktør, Clinical Health Promotion Centre satte fokus på ny viden om nikotinoptag fra de nye nikotinprodukter.

Se Hanne Tønnesens præsentation ved at klikke på pdf.-filen. 

Hanne.jpg

Hanne Tønnesen, WHO-CC Direktør, Clinical Health Promotion Centre, WHO-CC

Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

Se videoen med Hanne Tønnesens oplæg nedenunder.

hanne, mads og mie.jpg

Fra venstre mod højre: Mads Lind, Hanne Tønnesen og Mie Sylow Liljendahl i spørgerunde 1 
Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

Spørgsmålsrunde 1

I første spørgsmålsrunde deltog Mie Sylow Liljendahl og Hanne Tønnesen. 

Spørgsmål gennem temadagen

Mads Lind, Chefkonsulent i Hjerteforeningen var temadagens moderator. Deltagerne kunne løbende stille spørgsmål gennem chatten, og efter hver time stillede Mads Lind så de sammenfattede spørgsmål til alle oplægsholderne.    

Pernille Søgaard Skou, akademisk medarbejder i Sundhedsstyrelsen, holdt gennem hele temadagen styr på spørgsmålene, der kom ind via chatten. 

pernille.jpg

Se videoen med spørgsmålsrunden nedenunder.

Pernille Søgaard Skou holdt styr på chatten (i forgrunden)
Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

marianne.jpg

Fra kommune til kommune              - erfaringer med at løfte rekruttering i fællesskab

Marianne Ahrenkiel Søgaard, Specialkonsulent i Silkeborg kommune delte erfaringer med, hvordan de i Silkeborg Kommune rekrutterer borgere til stopforløb, og hvad samarbejdet mellem dem og andre midtjyske kommuner har betydet for stoparbejdet. 

Marianne Ahrenkiel Søgaard, Specialkonsulent,

Silkeborg Kommune.

Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

Se Marianne Ahrenkiel Søgaards præsentation ved at klikke på pdf.-filen. 

Se videoen med Marianne Ahrenkiel Søgaards oplæg nedenunder.

mette beskåret.jpg

Fra sundheds- til socialområdet 
- erfaringer med rygestop hvor tværfaglige kompetencer er i spil

Mette Philippsberg Jepsen, Leder hos Sundhedsfællesskabet, og Mette Nielsen, Sundhedskonsulent i Glostrup Kommune delte deres erfaringer med at samarbejde om at tilbyde borgerne i Sundhedsfællesskabet et tilbud om rygestop. Et tilbud, som er blevet til på trods et afslag på en ansøgning om midler til indsatsen. 

Mette Nielsen, Sundhedskonsulent,

Glostrup Kommune.

Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

mette p beskåret.jpg

Se Mette Philippsberg Jepsen og Mette Nielsens præsentation ved at klikke på pdf.-filen. 

Mette Philippsberg Jepsen, Leder, Sundhedsfællesskabet

Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

Se videoen med Mette Philippsberg Jepsen og Mette Nielsens oplæg nedenunder.

Spørgsmålsrunde 2

Mads Lind, Chefkonsulent i Hjerteforeningen, stillede spørgsmål fra chatten til de tre oplægsholdere. Marianne Ahrenkiel SøgaardMette Philippsberg Jepsen og Mette Nielsen ​besvarede spørgsmålene.

mette,mette og marianne.jpg

Fra venstre mod højre: Marianne Ahrenkiel Søgaard, Specialkonsulent, Silkeborg Kommune, Mette Nielsen, Sundhedskonsulent, Glostrup Kommune, Mette Philippsberg Jepsen, Leder, Sundhedsfællesskabet

Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

Se videoen med spørgsmålsrunden nedenunder.

Kom med til rygestop i naturen

Mads Lind bød velkommen tilbage efter pausen og satte rammen for den sidste time på temadagen, hvor temaet var at overskride rumlige grænser.

 

Vi blev herefter inviteret med ud i naturen af Tønder Kommune. 

                

mads.jpg

Se videoen fra Tønder Kommune nedenunder.

Foto: Mads Lind, Chefkonsulent, Hjerteforeningen, Kenneth Spohr, streaming.nu

Fra det hvide rum til det grønne rum
- erfaringer fra rygestop i naturen

Se Sanne Staals præsentation ved at klikke på pdf.-filen. 

sanne.jpg

Sanne Staal, Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent, Holstebro Kommune.

Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

Sanne Staal, Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent fra Holstebro Kommune delte erfaringer fra at rykke rygestopforløbene ud i naturen. 

Hun gav både overordnede perspektiver samtidig med, at hun pegede på de mange praktiske detaljer, det er godt at have styr på, når borgere, som ikke nødvendigvis selv er vant til at færdes i naturen bliver inviteret med ud. 

Se videoen med Sanne Staals oplæg nedenunder.

mads, marianne og sanne.jpg

Spørgsmålsrunde 3

Sanne Staal og Marianne Ahrenkiel Søgaard  svarede på spørgsmål. Marianne var inviteret i spørgsmålsrunden, da Silkeborg Kommune også bidrog med en film om inddragelse af naturen i stopforløb (videoen er ikke tilgængelig på siden). Hun bidrog derfor også med viden fra rygestop i naturen, som det bliver afholdt i Silkeborg kommune. 

 

Mads Lind afsluttede herefter årets temadag og sagde tak til alle de medvirkende.                 

Fra højre mod venstre: Sanne Staal, Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent, Holstebro Kommune, Marianne Ahrenkiel Søgaard, Specialkonsulent, Silkeborg Kommune, Mads Lind, Chefkonsulent, Hjerteforeningen

Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

Se videoen med oplægget med spørgsmål og erfaringer nedenunder.

STOPbasens temadag bliver produceret af STOPbasens sekretariat. Her planlægger og gennemfører Anne Sode Grønbæk, daglige leder af sekretariatet temadagen. Amanda Barnido Jensen, Studentermedhjælp understøtter afviklingen af dagen. 

Fra venstre mod højre: Anne Sode Grønbæk og Amanda Barnido Jensen, STOPbasens sekretariat

Foto: Kenneth Spohr, streaming.nu

anne og amanda.jpg
bottom of page