top of page

Stoplinien tilbyder opfølgning og rådgivning

Alle kommunale enheder i STOPbasen har mulighed for, mod betaling, at få telefonisk opfølgning fra Stoplinien seks måneder efter deres stopaktiviteter. Mange kommuner har allerede meldt sig til denne ordning, hvilket sikrer en ensartet opfølgning af høj kvalitet udført af erfarne rådgivere.

Rådgivning

Når Stoplinien foretager en opfølgning, der registreres i STOPbasen, tilbydes borgerne derudover rådgivning af Stopliniens erfarne rådgivere. Tilbuddet om rådgivning indeholder:

 • Rådgivning til de deltagere, som har tilbagefald

 • Tilbagefaldsforebyggende samtale til borgere, der har haft succes med stopforløbet.

 • Mulighed for at blive henvist og tilmeldt til endnu et stoptilbud i bopælskommunen.

Informationen om, at Stoplinien ringer efter seks måneder, kan desuden give borgerne ekstra tryghed i stopforløbet, fordi de ved, de bliver tilbudt hjælp og støtte uden, at de selv skal række ud. Samtidig får borgerne i den opfølgende samtale en personlig oplevelse med at tale med Stoplinien, hvilket kan bane vejen for, at det bliver lettere selv at tage kontakt ved tilbagefald eller akut behov fremover

Hvad koster det?

Prisen er aktuelt, inkl. administration, 65 kr. pr. afsluttet opfølgning pr. deltager.

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information eller er interesseret i en aftale, kan du kontakte Jo Jacobsen på telefon 51 62 60 56 eller skrive til stoplinien@sst.dk

Se en samlet oversigt over Stopliniens tilbud om opfølgning og rådgivning i pdf.-filen. 

Hjælp til indtastning og opfølgning

STOPbasen tilbyder hjælp til indtastning af skemaer

Det tager tid at taste data ind i STOPbasen, og det kan være en udfordring i en presset hverdag i stopenhederne. Derfor har alle enheder i STOPbasen mod betaling mulighed for at få tastet deres data ind af STOPbasens sekretariat.

Indtastning

For at benytte sig af tilbuddet om indtastning, skal der laves en skriftlig aftale med STOPbasens sekretariat. Aftalen indeholder følgende punkter:

 

 • Stopenheden sender digitalt via sikker mail, fysisk med kurér eller afleverer personligt en kopi af de registrerings-, basis- og opfølgningsskemaer, de ønsker indtastet, til STOPbasen.
   

 • Stopenheden har ansvar for at sende registrerings- og basisskemaer, så de er STOPbasen i hænde senest 4 måneder inden 6 måneders opfølgningsdagen. Dette gælder, når der ikke er en stopdato, og kursusafslutningen derfor fungerer som stopdato. Hvis kurset har en stopdato, skal skemaerne udfyldes og indsendes 3 måneder efter stopdatoen.
   

 • STOPbasen har ansvar for at indtaste de tilsendte registrerings-, basis- og opfølgningsskemaer i STOPbasens tastselv-miljø senest 2 måneder efter modtagelsen.
   

 • Stopenheden har ansvar for, at de tilsendte skemaer er udfyldt korrekt og ikke er mangelfulde. I modsat fald kontakter STOPbasen enheden med instruktion om, hvad der skal rettes. Efter modtagelsen af manglende information har STOPbasen på ny 2 måneder til at indtaste skemaerne.
   

 • Én gang årligt giver stopenheden et estimeret bud på, hvor mange skemaer STOPbasen kan forvente at skulle indtaste det pågældende år.

Hvad koster det? 

Pt. er prisen kr. 10,00 excl. moms pr. skema - uanset hvilket skema, der er tale om. Der tages højde for ændringer i prisen.

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information eller er interesseret i en aftale, kan du kontakte STOPbasens sekretariat.

Se en samlet oversigt over hjælp til indtastning i en pdf-fil.  

bottom of page