top of page
STOPbasens skemaer
Guide til brug af skemaerne

Guide til brug af skemaerne

Sådan udfyldes skemaerne pr. 01.01.2023

Da STOPbasen opdaterer skemaerne til registrering af forløb, deltagere og 6 måneders opfølgningen pr. 01.01.2023​, er vejledningen til registreringen også opdateret. 

Ny version kommer august 2024

Bemærk:

 • Vi opfordrer alle til også at læse                retningslinjerne for samtykke

       og opfølgning før påbegyndelse af et               kursus.

​Sådan udfyldes skemaerne til og med 31.12.2022

 

I overgangen mellem de gamle og de nye skemaer har vi fortsat den gamle vejledning tilgængelig. Den skal bruges til forløb med startdato frem til og med 31.12.2022   

STOPbasens spørgeskemaer​

Her finder du STOPbasens skemaer, der skal bruges på stopforløbene. Du kan frit udskrive skemaerne, kopiere dem og indtaste data via tastselv-miljøet. 

STOPbasens skemaer, der skal bruges på stopforløbene, er blevet opdateret. Den nye version skal bruges på forløb, der har en startdato fra 01.01.2024 og frem. Du finder de nye samlede skemaer for alle deltagere lige nedenunder, og de nye ungeskemaer lidt længere nede på siden.

Bemærk, at hvis du ønsker at bruge aftalerne om opfølgningspåmindelser og -præferencer,  så ligger der også skemaer med rubrikker til det. 

Se forskellige guides og ressourcer i højre side

Vi har udviklet forskellige guides og ressourcer, hvor du kan få hjælp til: 

 • Udfyldelse af skemaerne

 • Vejledning i nikotinoptag samt udlevering af støttemedicin

 • Beregning af nikotinoptag fra forskellige produkter

Alle STOPbasens skemaer samlet i én fil (fra 01.08.2024) 

Alle STOPbasens skemaer samlet i én fil - inklusiv basisskemaet der udfyldes af rådgiveren med aftale om præferencer og påmindelser (fra 01.08.2024) 

 • Registreringsskema

 • Basisskema - udfyldes af rådgiveren

 • Basisskema - udfyldes af rådgiveren 

      med aftale om præferencer og påmindelser 

 • Basisskema - udfyldes af deltageren 

 • Opfølgningsskema 

      

 • Årsag til manglende opfølgning - udfyldes af rådgiveren

Ungeskemaer

Hvis stopenheden ønsker det, kan unge deltagere op til 25 år benytte et skema, der er udviklet specifikt til unge. Skemaet kan tastes ind på samtlige typer af kurser - også på kurser, hvor andre deltagere udfylder det almindelige basisskema. For at registrere ungeskemaet, skal der sættes kryds i 'ungeskema' øverst på siden, hvor deltagerens personlige oplysninger tastes ind i STOPbasens tastselv-miljø. Nu vil det almindelige basisskema, så blive skiftet ud med et unge-skema, som så kan udfyldes og gemmes som altid.

Alle STOPbasens ungeskemaer samlet i én fil (fra 01.08.2024)

Alle STOPbasens ungeskemaer samlet i én fil - inklusiv basisskemaet der udfyldes af rådgiveren med aftale om præferencer og påmindelser (fra 01.08.2024) 

 • Registreringsskema

 • Basisskema - udfyldes af rådgiveren

 • Basisskema - udfyldes af rådgiveren 

      med aftale om præferencer og påmindelser 

 • Basisskema - udfyldes af deltageren 

 • Opfølgningsskema 

    

 • Årsag til manglende opfølgning - udfyldes af rådgiveren

Vejledning til nikotinoptag

Beregningen af optaget af nikotin er ikke let på mange af de nye produkter, og der er også stor forskel på, hvad den enkelte deltager optager. Efter en længere proces har STOPbasen udarbejdet en vejledning på udregningerne af nikotinoptagelsen samt erstatningen med medicinsk nikotin. Du finder vejledningen i pdf-dokumentet. 

Rådgiveren må som altid foretage en vurdering af forbrugsmønster, styrke af nikotinproduktet og abstinenssymptomer i forhold til at fastsætte, hvor meget støttemedicin der skal doseres til den enkelte deltager.

Opdateret 12.04.2024

Hjælpeberegner til nikotinoptag

Med integrationen af mange nye nikotinprodukter i STOPbasens skemaer bliver udregningen af nikotinoptaget mere kompliceret, hvor man fx skal tage højde for nikotinkoncentrationen i flere produkter. 

Beregner i Excel

Vi har derfor lavet en hjælpeberegner, som du kan finde i Excel-filen. Hjælpeberegneren kan udregne det samlede nikotinoptag for dig, når du angiver antal og fx koncentration af nikotin alt efter hvilket produkt, der er tale om. Du kan derfor downloade filen og lade den hjælpe dig med udregningen. 

Beregner til print

Nogle rådgivere vil hellere skrive filen ud og notere antal og koncentration i hånden. Derfor har vi også lavet en version, der er velegnet til print, som er i en pdf-fil. 

Obs! Beregneren virker kun med Excel 2017 og nyere versioner

Standardforløb med løbende optag

Registrering af standardforløb med løbende optag


Standardforløb med løbende optag er et fleksibelt stopforløb, der giver den enkelte deltager mulighed for at bestemme, hvordan deres kursus skal tilrettelægges. Derfor skal disse kurser registreres på en lidt anden måde end normalt i STOPbasens tastselv-miljø.


Der skal oprettes ét registreringsskema og ét basisskema per deltager (i stedet for ét registreringsskema per kursus).

 • Sådan registreres standardforløbet med løbende optag
  Under punkt 8a på registreringsskemaet sættes kryds i "Gruppeforløb", og i punkt 8b afkrydses "standardforløb med løbende optag".

  Når der i tastselv-miljøet sættes hak i "Standardforløb med løbende optag", vil det ikke længere være muligt at udfylde punkt 10 og 11 i registreringsskemaet. Årsagen er, at det ikke giver mening at tale om antal deltagere og antal kursusgange i forbindelse med denne type forløb. 

  Basisskemaet udfyldes på almindelig vis.

   

 • Gennemførsel af standardforløb med løbende optag
  STOPbasens definition på gennemførsel af et standardforløb med løbende optag er 4 mødegange.

  Den indledende samtale tæller som et møde, såfremt mødet indeholder rådgivning. Hvis det indledende møde udelukkende er et visitationsmøde, tæller dette ikke som et reelt møde. I sådanne tilfælde har en deltager gennemført et standardforløb med løbende optag ved 4 fremmøder udover det indledende visitationsmøde.

   

 • Afslutning af forløbet
  Den fleksible struktur betyder, at deltagerne kan vælge at følge forløbet i deres eget tempo. Det resulterer ofte i længerevarende kurser.

  Hvis et kursus ikke har en planlagt stopdato, anbefaler STOPbasen, at et forløb betragtes som afsluttet, hvis deltageren ikke møder op i 2 måneder. Vender deltageren tilbage herefter på et senere tidspunkt, udfyldes skemaerne på ny.

  Hvis et kursus derimod har en planlagt stopdato, skal kurset afsluttes inden for 3 måneder, uanset om deltageren deltager i kurset ud over denne periode. Grunden er, at deltagerne i STOPbasen skal kunne følges op 6 måneder (+/- 1 måned) efter stopdatoen. For at deltagerne bliver vist i opfølgningsbilledet, skal kurset være registreret og afsluttet. Dette gælder i øvrigt for samtlige kurser, der registreres i STOPbasen.​

   

Ændringer i spørgeskemaerne over tid

 

01-01-2023:

En større opdatering af spørgeskemaet. 

22-09-2022:

Alle skemaer har fået nyt navn øverst i forbindelse med navneskiftet fra Rygestopbasen til STOPbasen. Indholdet er uændret. 

01-01-2021:

Basisskemaet: Ny pulje; Rygestoppuljen (2020-2023) er integreret og skal kun benyttes af de kommuner, som har fået bevilliget midler under Rygestoppuljen. Skemaet kan udfyldes med tilbagevirkende kraft. 

Fagerstöm-scoren er integreret på det fysiske unge-skema. 

01-01-2020:

Basisskemaet: Muligheden for at afkrydse "Kommunalt tilskud til rygestopmedicin 2017-19" er fjernet under 'Har deltageren modtaget. ...'. Ny svar mulighed under "Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2020- ) er implementeret. 

11-06-2018:
Basisskemaet: Muligheden for at afkrydse Storrygerpuljen under 'Har deltageren modtaget tilskud fra ...' er fjernet, da puljen er afsluttet. Denne opdatering er indført med tilbagevirkende kraft, så dette ikke kan gøres på kurser med startdato fra 01.01.2018 og frem. 
Ungeskemaet: Er nu muligt at bruge til indtastning til deltagere til 25 år på samtlige kurser og spørgsmål 6 på basis-ungeskemaet er flyttet om på side 2, så det stemmer overens med tastselv-miljøet. 

01-07-2017:
Registreringsskemaet: Spørgsmål 13 og 14 er flyttet til basisskemaet og skal besvares på individuelt niveau samt layout. 
Basisskemaet: Nyt basisskema, som skal udfyldes af rygestoprådgiveren er oprettet. Her besvares tidligere spørgsmål, som stod på deltagerens basisskema samt på registreringsskemaet. Spørgsmål om dampfrihed er indført samt om deltageren modtager tilskud til rygetrangsreducerende medicin fx fra kommunen. Deltagerens spørgeskema er nu renset for spørgsmål til rådgiveren. Brug af e-cigaretter er integreret i Fagerström samt layout.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning: Spørgsmål om dampfrihed er integreret i skemaet samt angivelse af forbrug af e-cigaretter, hvis deltageren ryger samt layout.                                                                                                                                                                                                                                                          

11-01-2016:
Registreringsskemaet: Tilføjelse af "Underenhed" under spørgsmål 1.

03-10-2012:
Registreringsskemaet: Der er foretages små ændringer i teksten i spørgsmål 8c, så den stemmer overens med teksten i tastselv miljøet.

29-11-2012:
Registreringsskemaet: "Kom & Kvit" er blevet tilføjet under spørgsmål 8b. Der er kommet et nyt spørgsmål 8c "Er der anvendt supplerende former for kontakt". Derudover er designet ændret.
Basisskemaet: "Kommunen / Stoplinien" er blevet tilføjet under spørgsmål 7. Derudover er designet ændret.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning: Ændret design.

09-05-2011:
Basisskemaet: Afkrydsningsfeltet til information om samtykke i det grå instruktørfelt, er blevet ændret så afkrydsningen står til højre, og der er indsat mulighed for at afkrydse både Ja og Nej.
CPR-nr er flyttet op foran navn, så det stemmer overens med rækkefølgen for hvordan data skal indtastes i tastselv miljøet.

14-10-2010:
Registreringsskemaet: Ændret i hjælpeteksten til spørgsmål 12.
Basisskemaet: Underskriftsfeltet er blevet fjernet, og der er indsat et afkrydsningsfelt til information om samtykke i det grå instruktørfelt.

01-10-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået foretaget mindre formulerings- eller design ændringer.

27-05-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået en del ændringer i forbindelse med opdatering af tast-selv miljøet.

Ændringer over tid
bottom of page