top of page

Tilmelding til STOPbasen

 

Alle stopenheder, der gennemfører et systematiseret stopforløb, kan registrere deres aktiviteter i STOPbasen. Tilmeldte enheder forpligter sig til at taste deres data ind via STOPbasens tastselv-miljø og telefonisk at følge op på alle deres deltagere 6 måneder efter stopdatoen. Det er muligt at købe sig til hjælp med indtastning af data hos STOPbasens sekretariat og opfølgning og rådgivning hos Stoplinien.

For at blive tilmeldt STOPbasen skal der underskrives en samarbejdsaftale samt en databehandleraftale. Løser private konsulentfirmaer eller apoteker en del af opgaven ved stopforløb, skal der også laves en underdatabehandleraftale. Af samarbejdsaftalen fremgår hvilke forpligtelser din stopenhed og STOPbasen har i forbindelse med aftalen.

Processen med tilmelding begyndes efter henvendelse til STOPbasens sekretariat

​Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte STOPbasens sekretariat.

bottom of page