top of page

Rapporter


STOPbasen udgiver løbende årsrapporter og regionsrapporter. Formålet med disse rapporter er at monitorere stopindsatsen over tid, så man sikrer sig, at stopenhederne når den rigtige målgruppe af deltagere samt at indsatsen har den ønskede kvalitet og effekt. Som national database giver STOPbasen mulighed for både at evaluere egen indsats i forhold til kvalitetsmålene, og at måle sig i forhold til et nationalt niveau i rapporterne.

Bemærk, at STOPbasen før den 27.09.22 hed Rygestopbasen, og rapporter, der er udgivet før denne dato, derfor refererer til det tidligere navn.

STOPbasens årsrapporter

STOPbasen udgiver årligt en rapport, der præsenterer effekten og omfanget af stopbehandlingen i Danmark. Årsrapporten giver et uddybende overblik over stopindsatsen for det pågældende år og opfølgningen på den. De forskellige stopenheder bliver i rapporten også rangeret i forhold til STOPbasens kvalitetsmål og landsgennemsnittet. Stopenhederne bliver fra år 2018 også rangeret efter absolutte tal i et nyt kapitel i årsrapporten. 

Da årsrapporten bl.a. følger op på effekten efter 6 måneder af stopindsatsen, vil årsrapporten altid indeholde oplysninger fra det foregående fulde kalenderår samt opfølgningen, der er foretaget langt ind i indeværende år. 

Her findes de seneste årsrapporter: 

       Rapporten blev udgivet den 29. november 2023 i forbindelse med STOPbasens temadag.

       Rapporten blev udgivet den 29. november 2022 i forbindelse med STOPbasens temadag.

       Rapporten blev udgivet den 3. december 2021 i forbindelse med Rygestopbasens temadag.

       Rapporten blev udgivet i 2014.

       Rapporten blev udgivet i 2012.

       Rapporten blev udgivet i 2010.

Temarapporter

STOPbasen udgiver løbende temarapporter om forskellige undertemaer fra dataindsamlingen. 

       Rapporten blev udarbejdet i december 2022. 

       Rapporten blev udgivet den 21. december 2022.

Halvårsrapporter

STOPbasen udgiver som noget nyt halvårlige rapporter for alle aktiviteter i Danmark med opfølgning. Rapporterne bliver udgivet med både nationale og regionelle resultater. Rapporterne indeholder data fra aktiviteter, der er afholdt fra 1. januar til 30. juni med 6 måneders opfølgning. Rapporterne opgør resultaterne på samme måde som de standardrapporter, STOPbasens stopenheder kan trække på deres egne data i STOPbasens tastselv-miljø. Stopenhederne får derved en ekstra mulighed for at sammenligne egne resultater direkte med de nationale og regionelle resultater inden årsrapporten udkommer.  

       ​​Halvårsrapporten er udgivet den 21.06.2023

        Regionsrapporterne for første halvår 2022 med opfølgning er udgivet den 21.06.2023.

       ​​Halvårsrapporten er udgivet den 22.06.2022

       ​​Halvårsrapporterne er udgivet den 23.06.2022

Regionsrapporter

STOPbasen udgiver årligt regionsrapporter for hver af de fem regioner. Regionsrapporterne indeholder resultaterne på samtlige aktiviteter, der er foregået i regionen i den pågældende periode. Rapporten opgør resultaterne på samme måde som de standardrapporter, stopenheder kan trække på deres egne data i STOPbasens tastselv-miljø. Derved kan stopenhederne sammenligne egne resultater direkte med regionens resultater. 

       Regionsrapporter for 2022 med opfølgning i 2023 blev udgivet den 20.12.2023.

        Regionsrapporter for 2021 med opfølgning i 2022 er udgivet den 14.12.2022.

        Regionsrapporter for 2020 med opfølgning i 2021 er udgivet den 31.12.2021.

        Regionsrapporter for 2019 med opfølgning i 2020 er udgivet den 16.12.2020.

Oversigt over rygestop i kommunerne

STOPbasen udgiver årligt sammen med Stoplinien og Kræftens Bekæmpelse en oversigt over antallet af borgere, der har benyttet sig af et stoptilbud. Du finder oversigterne i pdf-filerne.

  • Oversigten over antallet af borgere, der har benyttet sig af et stoptilbud i 2021

  • Oversigten over antallet af borgere, der har benyttet sig af et stoptilbud i 2020  

  • Oversigten over antallet af borgere, der har benyttet sig af et stoptilbud i 2019  

bottom of page