top of page

Brug af data

 

STOPbasen lægger vægt på, at stopenhederne selv kan bruge deres egne data til løbende at monitorere og kvalitessikre stopindsatsen.

STOPbasen har derfor i de seneste år investeret i at gøre data mere tilgængelig og lave guides til tolkningen af data.

I tastselv-miljøet kan brugere, der er enhedsansvarlige trække tre forskellige rapporter; kursusrapport, deltagerapport og indikatorrapport. Ved træk af rapporter, kan man filtrere på flere parametre fx underenhed, dato, køn og type af stoptilbud og få adgang til en forudfyldt rapport.

Tre standardrapporter

I tastselv-miljøet er der mulighed for at trække tre forskellige rapporter:

  • Kursusrapporten, som knytter sig til registreringsskemaet og altså giver overblik over data som: antal kurser, metode, målgruppe osv.

  • Deltagerrapporten, som knytter sig til basisskemaet og giver overblik over data som gennemsnitsalder, fagerström score, antal pakkeår, dagligt forbrug, typer af nikotinsubstitution osv.

  • Indikatorrapporten, som viser enhedens data i forhold til STOPbasens fem indikatorer med tilhørende kvalitetsmål.

Rådata

I tastselv-miljøet kan den enhedsansvarlige trække rådata fra sin egen enhed. Excell-filerne, der kan hentes indeholder data fra henholdsvis registreringsskemaet, basisskemaet, opfølgningsskemaet.

Derudover har den enhedsansvarlige adgang til et samlet rådataark, hvor oplysninger fra de tre standardark indgår. Det giver mulighed for at analysere på udviklingen for den enkelte deltager fra kursusstart til 6 måneders opfølgningen. Det er fx muligt at filtrere sig frem til at se sammenhængen mellem røgfriheden efter kursusafslutning og ved opfølgningen efter 6 måneder.

Guides til fortolkning af rapporter

 

For at forstå standardrapporterne rigtigt og dermed også bruge resultaterne rigtigt, har STOPbasen udviklet guides til rapporterne, der kan trækkes i tastselv-miljøet.

Formålet er at give brugeren et overblik over, hvordan en indikatorrapport, kursusrapport og deltagerrapport fra STOPbasens tastselv-miljø skal fortolkes. De viser samtidig, hvordan resultaterne er beregnet. 

  • Guide til fortolkning af kursusrapport

        (opdateres i april 2024)

  • Guide til fortolkning af deltagerapport

​       (opdateres i april 2024)

  • Guide til fortolkning af indikatorrapport

Indikatorrapporten er opdateret i tastselv-miljøet

NY!

Læsning af rådata

Her kan du finde hjælp til at læse de rådatafiler, som den enhedsansvarlige kan hente i STOPbasens tastselv-miljø. 

Nedenstående spiseseddel er udarbejdet til at forstå koderne i rådata i de 4 typer skemaer; registreringsskemaet, basisskemaet, opfølgningsskemaet og det samlede rådataark.

Vi anbefaler, at du læser introen i spisesedlen, inden brug af spisesedlen til analyser. Vi anbefaler også, at du altid downloader en ny spiseseddel fra vores hjemmeside, inden du behandler data, idet denne fil løbende opdateres.

Spiseseddel til læsning af rådata

 

(opdateret 20.september 2023)

God fornøjelse med at få mere ud af data fra STOPbasen!

bottom of page