top of page

Kurser 

STOPbasens kursusaktivitet er i høj grad flyttet til at være online. Flere stopenheder særligt fra kommunerne har således holdt et 'afdelingsmøde' med STOPbasen, hvor man sammen har kunnet gennemgå rollefordeling, brugerprofiler, indtastning af data, dataudtræk og i de hele taget stille aktuelle spørgsmål til STOPbasens sekretariat.

Der har været god tilbagemelding på, at afdelingen netop får styr på sammenhængene mellem de forskellige rådgivere, sundhedskonsulenter og ledere. Online-tilbuddet har også været tidsbesparende i forhold til transport og kan jo fint løses, uanset hvem der måtte være hjemsendt. Har jeres afdeling eller stopenhed derfor et behov for et samlet møde med National koordinator, Anne Sode Grønbæk, kan du kontakte STOPbasens sekretariat og gerne fortælle, hvilke ønsker til mødet, I har. Så vil vi se, hvornår vi har næste ledige tid til et møde. 

Der er ikke pt. planlagt kurser eller workshops. Vi satser dog fortsat på at afholde kurser, hvor eksisterende tobaksnetværk, kommuner eller andre aktører går sammen, står for værtsskab og tilmelding. Hvis du derfor har en konkret idé til et kursus eller gerne vil være vært, kan du kontakte STOPbasens sekretariat., Så ser vi, om det kan lade sig gøre at holde et kursus for netop jeres netværk.  

bottom of page