top of page

Rygestopbasens årsrapport for aktiviteter afholdt i 2018 med opfølgning i 2019 blev udgivet den 27. november 2019 i forbindelse med Rygestopbasens temadag.

I rapporten kan du læse om omfanget og effekten af rygestopbehandlingen i Danmark i forhold til Rygestopbasens fem kvalitetsmål:​

  1. Gennemførelse af rygestopforløb på 80 %

  2. Røgfrihed efter forløbsafslutning på 80 %

  3. Opfølgning efter seks måneder på 80 %

  4. Røgfrihed efter seks måneder på 50 %

  5. Forløbstilfredshed på 90 %

Vigtigste konklusioner: 

Rapporten viser, at niveauet for rygestopaktiviteter igen stiger og er nu på sit højeste, siden Rygestopbasen begyndte at monitorere. Da der samtidig er en stigning i antal rygere i samme periode, så betyder det, at det fortsat er 1,3% af rygerne i Danmark, der har modtaget kvalitetssikret rygestopbehandling. Vi er altså ikke i mål endnu. 

De seneste års stigning i opnåelse af kvalitetsmål bliver fortsat øget. Over 60 % af enhederne har opnået et eller flere kvalitetsmål. Uanset om kvalitetsmålene er lettere eller sværere at opfylde, er der en stigning i, hvor mange der er opnået. 

Der er grund til at fejre de gode resultater og samtidig fastholde prioriteringen af hjælp til dem, der ryger i dag. Rygestopbasen anbefaler at lette adgangen til rygestopforløb ved en forenklet henvisningsstruktur (fx gennem VBA), kommunikere let adgang til hjælp til rygestop via kampagner, sikre ressourcer til at flere deltager i et rygestopforløb, at forsætte ordningen med vederlagsfri rygetrangsreducerende medicin samt af fokusere på den forebyggende indsats og udbredelsen af røgfrie miljøer. 

forside2018_årsrapport.png

Læs årsrapporten ved at klikke på billedet

forsidebilag2018_årsrapport.png

Læs bilag til årsrapporten ved at klikke på billedet

Rygestopbasens årsrapport for aktiviteter afholdt i 2018 med opfølgning i 2019

bottom of page