top of page

Halvårsrapporten for alle aktiviteter, der er afholdt i perioden fra 01.01.2020 til 30.06.2020 med opfølgning er udgivet den 23. juni 2021.

Halvårsrapporten indeholder en kursusrapport, deltagerrapport og indikatorrapport, som hver af Rygestopbasens rygestopenheder kan trække på egne data. Derved kan rygestopenhederne inden årsrapportens udgivelse sidst på året allerede sammenligne data på landsplan med egne resultater. 

For hjælp til at forstå rapporterne, kan man finde guides til de tre rapporter her

Få adgang til rapporten ved at klikke på ikonet. 

Halvårsrapport for første halvår 2020 med opfølgning
for Danmark

Forside halvårsrapport Danmark 2021.png
bottom of page