top of page
stickynotr.png

Velkommen til STOPbasen

Formålet med STOPbasen er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af stoptilbud med personlig kontakt samt at bidrage til, hvordan vi bedst kan hjælpe deltagerne med at kvitte tobakken og nikotinen. Evalueringen af indsatsen er på den måde med til at kvalificere fremtidige stoptilbud.

Nikotin molekyle

Rygeprofilerne er under forandring. Hvor forbruget af cigaretter særligt hos de unge er i tilbagegang, øges forbruget af forskellige nikotinprodukter hos flere deltagere. Der er også i højere grad er blandingsforbrug af forskellige produkter end tidligere.

For at STOPbasen fortsat kan monitorere det aktuelle forbrug hos deltagere på 

stopforløb og for at markere, at vi går fra at monitorere rygestop til også at monitorere nikotinstop, så ændres Rygestopbasens navn til STOPbasen.

STOPbasen udgiver som en vigtig del af monitoreringen af stopindsatsen en national årsrapport. Samtidig lægger STOPbasen vægt på, at den enkelte kommune eller stopenhed kan bruge egne data til at kvalitetssikre indsatsen og monitorere udviklingen. STOPbasen leverer også tal til evalueringer på særlige indsatser fx til Sundhedsstyrelsen.

Er du blevet lukket ude af tastselv?

Er din brugerprofil blevet lukket ned efter for mange forsøg på login, skal du kontakte den enhedsansvarlige i din stopenhed, som kan låse den op igen.

Den enhedsansvarlige kan få hjælp til opgaven i guiden på side 12 under afsnit 12 her.

Hjælpeberegner til print.jpg

Her finder du det seneste nyhedsbrev

fra februar 2024 

Her kan du læse om:

  • Opdateret hjælpeberegner til nikotinoptag

  • Dato for STOPbasens temadag 2024 

Er du ikke tilmeldt nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig her!

Genveje

Britisk flag

Click here for the English site

bottom of page