top of page

NY!     STOPbasens skemaer pr. 1. januar 2023

Som et led i STOPbasens strategi med at monitorere både tobak og nikotin har STOPbasen opdateret skemaerne. 

Til illustration.png

De nye skemaer skal bruges på alle deltagere, der ​begynder i forløb pr.

1. januar 2023. 

I de nye systemer er der lagt vægt på monitorering af både tobaks- og nikotinprodukter. 

Du kan finde de nye skemaer og vejledningen til at udfylde dem her.

Velkommen til STOPbasen

Formålet med STOPbasen er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af stoptilbud med personlig kontakt samt at bidrage til, hvordan vi bedst kan hjælpe deltagerne med at kvitte tobakken og nikotinen. Evalueringen af indsatsen er på den måde med til at kvalificere fremtidige stoptilbud.

COLOURBOX47486703_nicotine.jpg

Rygeprofilerne er under forandring. Hvor forbruget af cigaretter særligt hos de unge er i tilbagegang, øges forbruget af forskellige nikotinprodukter hos flere deltagere. Der er også i højere grad er blandingsforbrug af forskellige produkter end tidligere.

For at STOPbasen fortsat kan monitorere det aktuelle forbrug hos deltagere på 

stopforløb og for at markere, at vi går fra at monitorere rygestop til også at monitorere nikotinstop, så ændres Rygestopbasens navn til STOPbasen.

STOPbasen udgiver som en vigtig del af monitoreringen af stopindsatsen en national årsrapport. Samtidig lægger STOPbasen vægt på, at den enkelte kommune eller stopenhed kan bruge egne data til at kvalitetssikre indsatsen og monitorere udviklingen. STOPbasen leverer også tal til evalueringer på særlige indsatser fx til Sundhedsstyrelsen.

Er du blevet lukket ude af tastselv?

Er din brugerprofil blevet lukket ned efter for mange forsøg på login, skal du kontakte den enhedsansvarlige i din stopenhed, som kan låse den op igen.

Den enhedsansvarlige kan få hjælp til opgaven i guiden på side 12 under afsnit 12 her.

oval m ramme.jpg
oval ram.jpg

NY!
STOPbasens
temarapport om opfølgning 

 

Temarapporten tager afsæt i interviews af rådgivere og deltagere i STOPbasen. Du kan finde rapporten her.

STOPbasen udgiver løbende temarapporter om forskellige undertemaer. De kan finde alle rapporterne her

Genveje

English website

To view the English website of STOPbasen

(The STOPbase), click here.

bottom of page