top of page

STOPbasens sekretariat holder sommerferie

STOPbasen holder sommerferielukket fra den 1. juli til og med den 23. juli 2024.

Der vil dog være besvarelse af mails samt åbent på telefonen for lettere henvendelser som fx spørgsmål til indtastning og support på brugerprofiler på følgende dage:

COLOURBOX63381681_sommerferi.jpg

  • Onsdag den 3. juli fra 09.00-15.00

  • Onsdag den 10. juli fra 09.00-15.00

  • Onsdag den 17. juli fra 09.00-15.00

Vi er tilbage i normal drift fra onsdag den 24. juli 2024. God sommer!

Børn skal være fri for tobak og nikotin

Den bedste måde at opnå det på er, at børn slet ikke skal eksponeres for tobak og nikotin.

Tobaksindustrien går målrettet efter, at børn bliver afhængige af tobak og nikotin for at skabe livslang profit. Industrien er i fuld gang med at skabe en ny bølge af afhængighed. Ifølge WHO foretrækker børn at bruge e-cigaretter i højere grad end voksne –

Børn og unge - World No Tobacco Day.jpg

og globalt estimerer de, at 37 millioner i alderen 13-15 år bruger tobak.

 

På World No Tobacco Day den 31. maj 2024 ønsker WHO globalt at sætte fokus på at give unge mennesker en platform til at opfordre regeringer til at beskytte dem fra tobaksindustriens marketingstrategier.

 

I STOPbasen er det naturligt for os at bakke op om denne strategi. STOPbasen bidrager selv på området ved at levere data på typer af forbrug af tobak og nikotin i Danmark – også for børn og unge – og måle effekten af stopforløb.

Du kan læse mere om årets World No Tobacco Day her.

stickynotr.png

NY UDGIVELSE!

Vi skal have fokus på at tilbyde flere borgere et stoptilbud

Målskive med pil

Hvert år opgør STOPbasen, Stoplinien og Kræftens Bekæmpelse antallet af borgere, der allerede har taget imod et tilbud om at stoppe brugen af tobak og nikotin – og antallet er på vej ned.

 

Derfor skal vi have fokus på at tilbyde stoptilbud i Danmark - for de er nemlig tilbud i verdensklasse. 

Du finder "Anvendelsen af stoptilbud 2022 og 2023" her.

Du kan finde den samme opgørelse for tidligere år nederst på siden her!

Genveje

Britisk flag

Click here for the English site

Velkommen til STOPbasen

Formålet med STOPbasen er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af stoptilbud med personlig kontakt samt at bidrage til, hvordan vi bedst kan hjælpe deltagerne med at kvitte tobakken og nikotinen. Evalueringen af indsatsen er på den måde med til at kvalificere fremtidige stoptilbud.

Nikotin molekyle

Rygeprofilerne er under forandring. Hvor forbruget af cigaretter særligt hos de unge er i tilbagegang, øges forbruget af forskellige nikotinprodukter hos flere deltagere. Der er også i højere grad er blandingsforbrug af forskellige produkter end tidligere.

For at STOPbasen fortsat kan monitorere det aktuelle forbrug hos deltagere på 

stopforløb og for at markere, at vi går fra at monitorere rygestop til også at monitorere nikotinstop, så ændres Rygestopbasens navn til STOPbasen.

STOPbasen udgiver som en vigtig del af monitoreringen af stopindsatsen en national årsrapport. Samtidig lægger STOPbasen vægt på, at den enkelte kommune eller stopenhed kan bruge egne data til at kvalitetssikre indsatsen og monitorere udviklingen. STOPbasen leverer også tal til evalueringer på særlige indsatser fx til Sundhedsstyrelsen.

Er du blevet lukket ude af tastselv?

Er din brugerprofil blevet lukket ned efter for mange forsøg på login, skal du kontakte den enhedsansvarlige i din stopenhed, som kan låse den op igen.

Den enhedsansvarlige kan få hjælp til opgaven i guiden på side 12 under afsnit 12 her.

bottom of page