top of page

Halvårsrapporten for alle aktiviteter, der er afholdt i perioden fra 01.01.2023 til 30.06.2023 med opfølgning er udgivet den 22. juni 2024.

Halvårsrapporten indeholder en kursusrapport, deltagerrapport og indikatorrapport, som hver af STOPbasens stopenheder kan trække på egne data. Derved kan stopenhederne inden årsrapportens udgivelse sidst på året allerede sammenligne data på landsplan med egne resultater. 

For hjælp til at forstå rapporterne, kan man finde guides til de tre rapporter her

Få adgang til rapporten ved at klikke på ikonet. 

Halvårsrapport for første halvår 2023 med opfølgning
for Danmark

Forside halvårsrapport Danmark 2024.png
bottom of page