top of page

Baggrund: Hvert fjerde dødsfald i Danmark er en konsekvens af rygning. I 2013 var den samlede andel af danskere rygere (>15 år) estimeret til 17 %. Størstedelen af rygestopkurser, der tilbydes i Danmark, kaldes Guld Standard Programmer, der har vist sig at være yderst effektive, men deres effektivitet var endnu ikke sammenlignet med andre typer rygestopprogrammer.

Formålet med dette studie var at sammenligne effektiviteten af Guld Standard Programmer med effekten af andre rygestopprogrammer med personligt fremmøde i Danmark.

Metoder: Studiet er en prospektiv kohorte-undersøgelse med brug af data fra Rygestopbasen. Studiet inkluderede data om rygere fra 2001-2013 med opfølgning frem til 2014. Gennem perioden havde 423 rygestopenheder rapporteret data til Rygestopbasen med i alt 82.515 rygere registreret efter at have givet informeret samtykke. 46.287 rygere, der blev fulgt op på efter seks måneder, blev inkluderet i studiet.

Der blev foretaget statistiske analyser for at sammenligne effektiviteten af rygestopkurserne.

Resultater: 33 % af de responderende deltagere rapporterende et vedvarende rygestop efter seks måneder. Opfølgningsraten var 74 %.

Studiet fandt, at kvinder var mindre tilbøjelige til at forblive røgfrie mænd. De korte rygestopkurser var mere effektive blandt mænd. Efter justering for confoundere, var Guld Standard Programmet den eneste intervention, der havde betydelige signifikante resultater på tværs af køn.

Konklusion: Over tid har danske rygestopkurser vist sig at være effektive. Studiet viser, at hver tredje ryger stadig var røgfri ved opfølgning efter seks måneder.

Efter justering for confoundere, var Guld Standard Programmet den eneste intervention, der havde betydelige signifikante resultater på tværs af køn. Compliance var den mest væsentlige faktor for et succesfuldt rygestop.

Læs den originale artikel 


 

Læs et længere dansk resumé

Læs et kort abstract

Effektiviteten af Guld Standard Programmet sammenlignet med andre rygestopkurser i Danmark: et kohortestudie


Forfattere: M Rasmussen, E Fernández, H Tønnesen

Tidsskrift: BMJ Open 2017

Original titel: Effectiveness of the Gold Standard Programme compared with other smoking cessation interventions in Denmark: a cohort study

bottom of page