top of page

 

Baggrund: Rygestopbasen blev etableret i 2001 som det første nationale sundhedsregister inden for sundhedsfremme. Formålet med Rygestopbasen er at dokumentere og evaluere rygestopkurser for at vurdere og forbedre kvaliteten af kurserne. Databasen er også designet til at fungere som basis for registerbaserede forskningsprojekter. Denne artikel beskriver Rygestopbasen samt de mest almindelige rygestopkurser, der er registreret i basen.

Metoder: Populationen omfatter rygere i Danmark, der deltager i et rygestopkursus med personligt fremmøde tilbudt af en rygestopenhed, der er tilknyttet Rygestopbasen. Rygestopenheder kan være enhver organisation, sted eller person, der arbejder med et forebyggende mål. Der er ingen aldersbegrænsninger for at registrere en ryger i databasen.

Rygestopbasen indeholder prospektivt indsamlede baseline- og outcomedata på rygestopenheder, rygestopkurser og på individuelle rygere.

Resultater: 80-90 % af alle rygestopenheder, der tilbyder systematiske rygestopkurser med personligt fremmøde i Danmark, rapporterer data til Rygestopbasen. Fuldstændigheden af data i Rygestopbasen er på 95-100 %. Der gennemføres valideringskontrol for at sikre høj datakvalitet.

 

Konklusion: Rygestopbasen er en veletableret klinisk database, samt et værktøj til at monitorere og forbedre rygestopkurser i Danmark for at identificere den bedste løsning til at hjælpe rygere med at blive røgfrie.

Læs den originale artikel 


 

Læs et længere dansk resumé

Læs et kort abstract

Rygestopbasen

 

Forfattere: M Rasmussen, H Tønnesen

Tidsskrift: Clinical Health Promotion 2016

Original titel: The Danish Smoking Cessation Database

bottom of page