top of page

Kommunen

 

Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Afdeling for Folkesundhed i København

Borups Allé 41, 8. etage

2200 København N

 

Tlf.: 5173 3461

Stoplinien

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Center for Forebyggelse og Folkesundhed

Borups allé 41, 8. etage

2200 København N

Tlf.: 5162 6056

Københavns Kommune

bottom of page