top of page

Rygestoprater blandt patienter med leddegigt og muskuloskeletale sygdomme, som følger standardprogrammet for rygestop: En prospektiv analyse baseret på data fra Rygestopbasen 

 

Forfattere: M Laugesen, M Rasmussen, R Christensen, H Tønnesen, H Bliddal 

Tidsskrift:  International Journal of Environmental Research and Public Health , Volume 19, issue 10, 2022

Original titel: Smoking Cessation Rates Among Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Following the ‘Gold Standard Program’ (GSP): A prospective analysis from the Danish Smoking Cessation Database

Baggrund: Man har i tidligere studier fundet en sammenhæng mellem rygning og dårligere prognose for patienter med leddegigt. Sammenhængen mellem rygning og prognosen for slidgigt er derimod omdiskuteret. Det primære formål med studiet var at sammenligne rygestoprater blandt patienter med leddegigt, patienter med slidgigt og en kontrolgruppe. De sekundære formål inkluderede generel statistisk undersøgelse af grupperne for at forudsige prognostiske faktorer for vedvarende rygestop.

Metode: 24,652 deltagere, som alle havde fulgt standardprogrammet for rygestop i Danmark i perioden 2006-2016, var inkluderet i dette studie. Alle var registreret i Rygestopbasen, hvorfra data blev koblet til data fra Landspatientregistret (ved hjælp af CPR-nummeret). Herved sås, at 227 patienter (1%) var diagnosticeret med seropositiv leddegigt og 2,899 (12%) med slidgigt. Det primære outcome var målt som vedvarende rygestop 6 måneder efter det planlagte forsøg på rygestop.

Resultater: 16,969 (69%) deltog i opfølgningen. Chancen for vedvarende rygestop var næsten den samme for kontrolgruppen som for både patienter med leddegigt og slidgigt, hvor rygestopraterne var hhv. 40, 43 og 39%. Forskellene er ikke af statistisk signifikans og kan derfor ikke siges at være forskellige. Den stærkeste faktor for succesfuldt rygestop var at deltage i ≥75 % af rygestopmøderne, dernæst at være deltager i en individuel intervention (modsat den hyppigere anvendte gruppeintervention). De mest betydningsfulde faktorer for ikke at holde et vedvarende rygestop var at være storryger, dårligt stillet ryger, kvinde, at bo med en ryger eller at være anbefalet rygestopprogrammet af en sundhedsfaglig person. 

Konklusion: Chancen for vedvarende rygestop var lige stor for kontrolgruppen som for patienter med leddegigt eller slidgigt. Yderligere forskning er nødvendigt for at bestemme effektive tiltag for en øget deltagelse i rygestopprogrammet

Læs den originale artikel via dette link: https://doi.org/10.3390/ijerph19105815

Læs et længere dansk resumé

bottom of page