top of page

 

Rygestopbasen afholdt den 14. og 15. december 2016 en international workshop med fokus på, hvordan man internationalt kan støtte hinanden i processen hen mod at afvikle tobak på nationalt niveau.

 

WHO's konvention for tobakkontrol (WHO FCTC) er en evidensbaseret traktat, der bekræfter alle menneskers ret  til den højeste helbredsstandard gennem både at forhindre nye rygere i at starte og støtte de nuværende rygere til at holde sig røgfrie.WHO FCTC er blevet godkendt af 180 lande, herunder Sverige, Irland, Spanien og Danmark. Det langsigtede mål i traktaten er at afvikle rygning, og traktaten har inspireret flere lande og regioner til at formulere en strategi for at afvikle rygning i et bestemt år. Af samme grund har processen fået navnet Tobacco Endgame (Endelig afvikling af tobak).

 

Workshoppen fokuserede på at støtte nuværende rygere til at afslutte de bedste rygestop interventioner med særlig fokus på udsatte grupper. 

 

Anbefalinger - Endelig afvikling af tobak forudsætter effektive rygestopkurser:

 

Ingen endelig afvikling af tobak, hvis rygere ikke holder op med at ryge
Databaser er essentielle for måling af effekten af rygestopkurser, dvs. rygestoprater.

Opfølgning af rygestopkurser
Dette er afgørende og viser, at overholdelse er den vigtigste faktor for succes. Opfølgning af mislykkede rygestopforsøg kan også bruges som rekrutterings-værktøj til yderligere indsats.

Internationale standarder
Overvågning ved brug af internationale standarder gør det muligt at sammenligne lande og regioner.

Hurtig feedback
At give hurtig meningsfuld respons til sundhedspersonale om effekten af ​​deres rygestopkurser er mere proaktiv end blot at kontrollere hvem der gør hvad. Det øger også viljen til at registrere data og til at forbedre rygestopkurser hurtigere.

Sårbare grupper
Det er afgørende at inkludere grupper af rygere med meget høj risiko og/eller hyppighed:
• Gravide kvinder
• Kirurgiske patienter
• Psykiske syge patienter. At tilbyde dem rygestopkurser (ofte for første gang), beskytter dem og husker på, at også de fleste psykiske patienter ønsker at bliver røgfrie.
• Andre sårbare og dårligt stillede grupper.

Etablér en platform for rådgivere
Det er nødvendigt at lære af hinanden. Rådgivere arbejder ofte i meget små grupper eller alene.

Læs den originale artikel 


 

Anbefalinger i processen hen mod endelig afvikling af tobak fra international workshop


Forfattere: L Clancy, J M Suelves, H Gilljam, G Boethius, I Nilsson-Carlsson, M G Munchow, A S Grønbæk, H Tønnesen

Tidsskrift: Clinical Health Promotion 2016

Original titel: Recommendations towards the Tobacco Endgame from international workshop on smoking cessation interventions

bottom of page