top of page

Velkommen til Rygestopbasen

Formålet med Rygestopbasen er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af rygestoptilbud med personlig kontakt samt at bidrage til, hvordan vi bedst kan hjælpe rygerne med at kvitte tobakken. Evalueringen af indsatsen er på den måde med til at kvalificere fremtidige rygestoptilbud.

 

Rygestopbasen udgiver som en vigtig del af monitoreringen af rygestopindsatsen en national årsrapport. Samtidig lægger Rygestopbasen vægt på, at den enkelte kommune eller rygestopenhed kan bruge egne data til at kvalitetssikre indsatsen og monitorere udviklingen. Rygestopbasen leverer også tal til evalueringer på særlige indsatser fx til Sundhedsstyrelsen.

Clinical Health Promotion Centre, som Rygestopbasen hører ind under, bliver en del af Parker Instituttet pr. 1. maj 2019

 

Parker Instituttet er en afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som Clinical Health Promotion Centre fremover vil høre til som et selvstændigt afsnit. Organisatorisk er Rygestopbasen derfor fortsat placeret under Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Region Hovedstaden.

Der har længe været et gensidigt ønske og en faglig stærk begrundelse for at styrke samarbejdet mellem de to afdelinger. Der er en fælles interesseflade i form af arbejdet med at forebygge forbrug af fx tobak og alkohol, og for de overvægtiges vedkommende vægttab, da det bl.a. vil reducere risikoen for komplikationer ved operation. 

Det er planen, at Rygestopbasen i løbet af 2019 flytter ind på Parker Instituttet på en anden lokation på Frederiksberg Hospital. Rygestopbasens formål og organisering vil fortsat være den samme. Aftaler, der er indgået med Rygestopbasen, forbliver derfor uændrede, og sekretariatet yder samme service som altid. 

bottom of page