top of page

Regionskommunen

Bornholms Regionskommune

Center for Sundhed og Forebyggelse

Helsevej 4

3700 Rønne

Tlf: 5692 6071

Bornholms Regionskommune

bottom of page